IELTS Yazma Hazırlığı

IELTS Yazma Hazırlığı

Kurs Hakkında

Hem Akademik hem de Genel Eğitim modüllerini kapsayan IELTS yazma bölümü için özel hazırlık. IELTS sınavında yaygın olarak bulunan tartışmacı, tanımlayıcı, karşılaştırma/karşıtlık ve görüş yazıları gibi tüm yazı türlerine ilişkin talimatları içerir.

What Will You Learn?

  • Geliştirilmiş yazma becerileri, sınav formatı ve gereksinimlerine aşinalık, IELTS
  • yazma bölümünde daha yüksek puanlar.

Course Content

Your First 3D Model In Blender v2.8

Bowling Ball and Pins 2.7X

An Animated Lamp 2.7X

The Human Head 2.7X

Bonus: VFX and CGI 2.7X

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet