İleri Yazma Teknikleri

İleri Yazma Teknikleri

Kurs Hakkında

İleri düzey dilbilgisi kavramlarını, üslup öğelerini ve retorik stratejileri kapsar. Eleştirel
düşünme ve tartışma becerilerini vurgular.

What Will You Learn?

  • İleri düzey yazma tekniklerinde ustalık
  • karmaşık argümanlar ve analizler oluşturma becerisi.

Course Content

The First Steps

Data Types and More

Control Structures

How To Use Databases in PHP

PHP and The Web

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet